няма звук

Проблем
избери
Адрес (url) или името на радиото което не работи